Keelatud esemed

Saatmine on keelatud

Järgmiste esemete (või kirjelduse või sisu poolest nendega sarnanevate esemete) saatmine on rangelt keelatud ja neid ei tohi meie teenuseid kasutades vedada. Nendest mõne puhul on keeld ilmne, aga teiste puhul ei pruugi see teada olla. Näiteks aerosoolipurgid ei ole lubatud, sest need võivad teatud keskkonnas plahvatada. Loetletud esemete saatmise tagajärjeks võib olla vastutusele võtmine, suur trahv või vanglakaristus.
 • Aerosoolipurgid, pulverisaatorid
 • Turvapadjamoodulid
 • Alkohol
 • Antiikesemed, kunstiteosed ja kujutav kunst
 • Loomanahad, karusnahad, loomade mis tahes osad (sh liha), elevandiluu ja elevandiluust tooted
 • Kõik esemed, mille kohta on märgitud, et selle sisu on teadmata
 • Kõik esemed, mis pole pakitud
 • Ohumärgisega kastid – ohtliku saadetise märgiga esemeid käsitletakse ohtlike saadetistena
 • Väärismetall
 • Autoakud
 • Kliinilised ja/või bioloogilised proovid ja ained (kaasa arvatud muu hulgas kehavedelikud, koeproovid ja haigusetekitajad)
 • Originaaltulirelvad, tulirelvade koopiad ja osad (kaasa arvatud püssikabad, päästikumehhanismid, kruvid/poldid jms, mille tootmise ainus eesmärk on toimiva tulirelva koostamine), laskemoon, lõhkeaine
 • Ohtlikud kaubad, kaasa arvatud muu hulgas parfüümid, habemeajamisveed, aerosoolid, tuleohtlikud ained, bioloogilised materjalid, lõhkeained, ilutulestikud, paugutid, radioaktiivsed materjalid, ÜRO liigitusele vastavad ohtlikud kaubad ning Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA), ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) või rahvusvahelise ohtlike kaupade mereveo (IMDG) eeskirjade kohaselt ohtlike kaupade alla kuuluvad kaubad
 • Kuiv jää
 • Mootorid, generaatorid, käigukastid või nende osad, mis sisaldavad või on sisaldanud õli/bensiini ja ei ole läbi pestud
 • Aktsiisiga maksustatavad ja muud veoluba vajavad kaubad
 • Tulekustutid
 • Gaasiballoonid
 • ATA-märkmiku alusel veetavad kaubad ning kõik ajutised eksport- ja importkaubad; kaubad, mis liiguvad FCR (ekspedeerija kauba vastuvõtutõendi), FCT (ekspedeerija veotunnistuse) ja CAD (sularaha dokumentide vastu) tehingu alusel
 • Ohtlikud materjalid, nt värvid, liimid, kemikaalid, tuleohtlikud vaigud, lahustid, vedelikud, suruõhu- ja tühjad balloonid, mis tahes gaase sisaldavad esemed
 • Tuleohtlikke või söövitavaid vedelikke sisaldavad majapidamistooted, näiteks pliidi või kanalisatsiooni puhastusvahendid, parfüümid, habemeajamisveed, juukselakid, küünelakid ja küünelakieemaldajad, antiseptilised salvrätikud
 • Inimsäilmed (kaasa arvatud tuhk), kehavedelikud
 • Ebaseaduslikud kaubad (kaubad, mida loetakse ebaseaduslikuks lähtekohas, vahepunktides ja/või sihtriigis ning mille hulka kuuluvad muu hulgas piraatkaubad, võltskaubad, valuuta ja uimastid)
 • Ehted, moeehted, kellad ning väärismetallidest ja/või ‑kividest valmistatud esemed
 • Sülearvutid – lubatud on üks sülearvuti pakendi kohta. Pakendis ei tohi olla rohkem kui üks liitiumaku ja see peab olema sülearvuti sees.
 • Päästevestid
 • Vedelikud, liimid, värvid, õlid, kreemid, geelid (üle 200 ml)
 • Elavad ja/või surnud loomad (kaasa arvatud muu hulgas imetajad, roomajad, linnud ja kalad), putukad, vastsed, nukud jne
 • Lahtised märg- või liitiumakud (mitte kuivelemendid). Selliste akude saatmise korral peavad need asuma elektroonikaseadmes.
 • Magnetid või ferromagnetilist materjali sisaldavad esemed
 • Piimapulber Hiinasse
 • SIM-kaardiga mobiiltelefon, Türgi mis tahes elukoha aadressile saadetav SIM-kaardiga või ilma selleta mobiiltelefon
 • Raha, sularaha ja raha ekvivalendid, maksekaardid, tšekid, piletid (kui need pole nimelised), aktsiad, võlakirjad, vekslid, võtmed, vabalt kaubeldavad väärtpaberid
 • Õli
 • Maalid Ukrainasse
 • Isiklikud esemed – Argentinasse, Austraaliasse, Uus-Meremaale ja Pakistani saatmine on täielikult keelatud, Hiinasse saatmine on keelatud, kui väärtus ületab 100 naelsterlingit.
 • Kergesti riknevad artiklid, mis vajavad reguleeritud temperatuuriga keskkonda (kaasa arvatud muu hulgas toiduained ja lilled)
 • Taimed ja seemned
 • Pornograafilised materjalid
 • Turvavööde eelpingutid
 • Liitiumakusid sisaldavad väikesed elektroonikaseadmed, kaasa arvatud mobiiltelefonid – ühes pakendis ei tohi olla rohkem kui kaks akut, mis peavad paiknema elektroonikaseadmete sees.
 • Muld, savi
 • Tubakas, lahtiste lehtedega tubakatooted ja valmissigaretid
 • Toonerid, tindikassetid, printerid, faksiaparaadid ja paljundusmasinad
 • Kirjalikud ravimiretseptid, retseptiravimid, ravimid, mis tahes kontrollitav/ebaseaduslik aine, kaasa arvatud katapõõsa lehed kõigisse sihtkohtadesse
 Ka järgmised saadetised loetakse keelatud saadetiste hulka kuuluvaks: oma laadilt kahjulikud saadetised; saadetised, mis oma laadi tõttu võivad rikkuda, häirida või kahjustada inimesi, kaupu või seadmeid; kaubad, mille vedamiseks on vaja eriseadmeid, ohutusmeetmeid või lubasid.
Sendparcel.com võta vastu materjale ega tooteid, mis võivad olla ohtlikud neid käsitsevatele töötajatele.
Kooskõlas rangete reeglitega ei võta me vedamiseks vastu aineid, mis kuuluvad Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) publikatsiooni uusima redaktsiooni kohaselt ohtlike ainete hulka.
Saatja kohustus on järgida igas riigis kehtestatud eeskirju ja seadusi. Kõiki kaupu pole lubatud igasse riiki saata. Kui te pole kindel, kas teie ese kuulub keelatud esemete hulka või mitte, võtke meiega ühendust enne tellimuse esitamist. Ohtlike kaupade deklareerimata jätmine võib viia vastutusele võtmise, suure trahvi või vanglakaristuseni. 


Järgmisi esemeid (või kirjelduse või sisu poolest nendega sarnanevaid esemeid) veetakse mis tahes teenusega ainult nii, et need ei kuulu hüvitamisele. Selliste esemete saatmine toimub oma riisikol.  
 • Merevaik
 • Portselankujud
 • Pudelid
 • Lambipirnid
 • Kaamerad
 • Trükitud lõuend
 • Autouksed
 • Auto katmik
 • Keraamika
 • Lühtrid
 • Portselan
 • Kellad
 • Arvutikuvarid
 • Arvutid
 • Betoon
 • Fajanss
 • Kristall
 • Kergesti purunevad esemed
 • Lauaserviisid
 • Nõudekomplektid
 • Dokumendid
 • Klaaskiud
 • Väikesed kujud
 • Akvaariumid
 • Õngeridvad
 • Õrnad esemed (kõik)
 • Raamitud maalid ja fotod
 • Klaas, klaasnõud
 • Graniit
 • Kitarrid
 • Korvid
 • Esilaternad
 • Lambid
 • Sülearvutid
 • Läätsed
 • LED-, LCD- ja TFT-ekraanid, teleriekraanid
 • Valgustid
 • Marmor
 • Mikroskoobid
 • Mikrolaineahjud
 • Peeglid
 • Kuvarid
 • Ornamendid
 • Grafoprojektorid
 • Maalid
 • Metallkujud
 • Pildid
 • Pildiraamid
 • Kips
 • Plaadid
 • Portselan
 • Potid
 • Savinõud
 • Projektorid
 • Vaik
 • Skannerid
 • Dušiseinad
 • Kiltkivi
 • SIM-kaardid
 • Prillid
 • Kivikeraamika
 • Tagatuled
 • Teeserviisid
 • Teleskoobid
 • Telerid
 • Piletid
 • Keraamilised plaadid
 • Taskulambid
 • Eraldi liikuv pagas, kohvrid
 • Mitmesugused esemed
 • Vaasid
 • Katuseaknad
 • Kellad
 • Aknad, aknaraamid
Järgmisi esemeid (või kirjelduse või sisu poolest nendega sarnanevaid esemeid) veetakse üksnes juhul, kui klient muudab enne tellimuse esitamist nende kirjeldust.
 
Selliste esemete saatmise korral tuleb arvestada võimalusega, et tellimus tühistatakse ilma ette teatamata. Seega toimub saatmine oma riisikol ilma võimaluseta paki eest hüvitist saada.
 
Pange tähele, et me võime allpool loetletud esemeid vedada, kui need ei kuulu keelatud esemete nimekirja, kuid me vajame täpsemat kirjeldust.
 • Autoosad
 • eBay saadetised
 • Kingitused
 • Isiklikud esemed 
 
Viimati uuendatud: 2. märtsil 2015 kl 13.11
sweed seb luminor revolut paypal paypal paypal paypal paypal

Paki saatmise piirkonnad

Pakivedu

Töövahendid

Abi

Meist

SP
Sulge